top of page
Modern Architecture

 דילמות מוסריות בחיים עצמם

צור קשר

סדנה מעשית במוסר - לקבל החלטות מוסריות טוב יותר

החיים שלנו מלאים בדילמות ובהחלטות מוסריות, וכפי שכולנו יודעים ומרגישים, לחלק גדול מהדילמות המוסריות אין פיתרון אחד נכון ומוחלט. 
אבל, וזה אבל חשוב - יש דרך נכונה וטובה יותר לקבל החלטות מוסריות ולפתור דילמות מוסריות בחיים. בסדנה, נלמד את העקרונות והכללים המעשיים שיעזרו לנו לקבל החלטות מוסריות טוב יותר בחיים האישיים וגם בחיי העבודה שלנו. 
דרך דילמות מעשיות מעולמם של המשתתפים בסדנה, ובעזרת כלים מעולם הפסיכולוגיה של המוסר והאתיקה המעשית, נברר את העקרונות המוסריים שמנחים אותנו, ונגדיר ונתרגל כלים שיאפשרו לנו לקבל החלטות מוסריות שמתאימות באופן מדויק יותר וטוב יותר לעקרונות של כל אחד ואחת מאיתנו. 

הסדנה מורכבת מאבעה מפגשים: 

Woman helping an elderly man with shopping

מפגש ראשון: להכיר את הערכים המוסריים שלנו

בחיי היום יום יש לנו דילמות רבות, חלקן דילמות מוסריות וחלקן אינן קשורות למוסר.
איך אנחנו יכולים לדעת ה
אם דילמה שיש לנו היא אכן דילמה מוסרית? 
לצורך כך, אנחנו צריכים להכיר היטב את העקרונות המוסריים שמנחים אותנו.
בחלק זה, נשאל את השאלה ״מהו מוסר?״ ונראה איך המוסר והאתיקה רלוונטיים לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו ולא רק לדיונים פילוסופיים ברומו של עולם. 
דרך חקירה עצמית, נענה על השאלה אילו עקרונות מנחים אותנו ואילו עקרונות פחות דומיננטיים במערכת השיקולים המוסרית שלנו, ואיך אפשר בעזרת העקרונות שמנחים אותנו - לגשת לדילמות מוסריות בעולם האמיתי. 

מפגש שני: היגיון מוסרי - יש דבר כזה?

במשך מאות ואלפי שנים פילוסופים ואנשי דת השתמשו בכללים שונים ובסוגי היגיון שונים כדי לפתור דילמות מוסריות. הכללים וסוגי ההיגיון הללו משרתים אותנו עד היום, אפילו בלי שאנחנו מודעים לכך. 
כיצד ניגשים לפתור דילמות מוסריות בצורה הגיונית?
בחלק הזה, נלמד על סוגים שונים של היגיון שמשמשים אותנו לפתרון של דילמות מוסריות. 
נראה כיצד ניתן לפרק כל דילמה מוסרית שלנו, החל מדילמות קטנות ויומיומיות וכלה בדילמות ציבוריות בעלות השלכות גדולות, למרכיביה המוסריים, ונלמד כמה כללים בסיסיים, אבל יעילים מאוד, לשימוש בהיגיון לקבלת החלטות מוסריות.

The Death of Socrates
Public Demonstration

מפגש שלישי: המוטיבציה המוסרית

כמו שכולנו יודעים, וכמו שמחקרים רבים מראים, ההיגיון הוא לא הגורם היחיד שמנחה אותנו בחיים.
במקרים רבים - הוא אפילו לא הגורם העיקרי. 
ישנם גורמים פסיכולוגיים אחרים שמניעים אותנו לעבר פעולה מוסרית, והדוגמאות הכי בולטות לכך הן הזהות המוסרית והרגשות המוסריים שלנו. 
איך כל הגורמים שמרכיבים את הפסיכולוגיה שלנו מתאחדים כדי להניע אותנו לפעולה מוסרית?
ומה קורה כשהרגש המוסרי סותר את ההיגיון? 
בחלק הזה נלמד איך להניע אחרים, וגם את עצמנו, לפעול באופן מוסרי בעולם.

מפגש רביעי: לפעול מוסרית בעולם

העולם שאנחנו חיים בו הוא מקום מורכב מאוד, ויש שיאמרו מורכב מדי. יש בו, לצד הדברים הטובים הרבים, גם הרבה סבל ועוולות מוסריות.
ניסיון להתמקד בכלל הבעיות המוסריות בעולם יכול ליצור אצלנו מה שמכונה ״שיתוק אמפתי״ - התפיסה שעל פיה הכל רע בעולם, וכל פעולה מוסרית שנעשה תהיה רק טיפה בים. 
בנוסף, לכולנו כבני אדם יש את המגבלות שלנו: יכולות שליטה עצמית נמוכות, מציאת צידוקים מוסריים לאינטרסים האישיים שלנו, ועוד. 
בחלק הזה נראה איך אפשר לשלב את כל הידע שנלמד בחלקים הקודמים, הן על העקרונות המוסריים שלנו, והן על הפסיכולוגיה שלנו, כדי לקבל החלטות מוסריות טובות יותר ולהוציא אותן לפועל בצורה טובה בסביבה המשפחתית, החברתית והתעסוקתית שלנו ובעולם בכלל. 

Planet Made of Plastic
bottom of page