top of page
Modern Architecture

הרצאות וסדנאות יומיות

צור קשר

סדנה מעשית על מוסר
איך לקבל החלטות מוסריות טוב יותר

החיים שלנו מלאים בדילמות ובהחלטות מוסריות, וכפי שכולנו מרגישים, לחלק גדול מהדילמות המוסריות בחיינו אין פיתרון אחד נכון ומוחלט. אבל, יש דרך נכונה וטובה יותר לקבל החלטות מוסריות ולפתור דילמות מוסריות בחיים עצמם.
בסדנה הזו נלמד את העקרונות והכללים המעשיים שיעזרו לנו לקבל החלטות מוסריות טוב יותר בחיים האישיים ובחיי העבודה שלנו. דרך דילמות מעשיות מעולמם של המשתתפים, ובעזרת כלים מעולם הפסיכולוגיה של המוסר והאתיקה המעשית, נברר את העקרונות המוסריים שמנחים אותנו, ונגדיר ונתרגל את הכלים שמאפשרים לנו לקבל החלטות מוסריות שהולמות באופן מדויק יותר וטוב יותר את העקרונות המוסריים שלנו. 

Kitchen Meeting
Business Meeting

מוטיבציה בימים של שיגרה

מרבית המחקרים והתיאוריות שעוסקים במוטיבציה, מתמקדים בחתירה למטרות. למשל, איך לסיים פרויקט גדול בזמן, איך להגיע למשקל רצוי, או לנצח בתחרות גדולה. הנושא של שמירה על הישגים קיימים, לעומת זאת, נזנח כמעט לגמרי. במקרים רבים, האתגר האמיתי מבחינת הנעה ומוטיבציה הוא לא להגיע להישג, אלא דווקא לשמור ולתחזק הישגים קיימים, או לחתור לעבר יעדים קטנים יותר בשיגרה. מה ההבדל בין ״מוטיבציות של שיפור״ ל״מוטיבציות של שימור״? האם יש כלים שונים להעלאת מוטיבציות מכל סוג? 
במפגש זה, נדבר על ההבדלים בין שני סוגי המוטיבציות, ועל כלים להעלאת ״מוטיבציות של שיפור״ ו״מוטיבציות של שימור״. 

הנאה ויצירתיות במערכות גדולות

למרות הייתרון הארגוני שיש במערכות היררכיות, קשה לשמור על הרווחה ועל חדוות היצירתיות במערכות כאלו. איך בכל זאת ניתן לעשות זאת? איך ניתן להעצים את הכח ואת המוטיבציה של מי שרחוק ממוקד הסמכות? במפגש זה נעסוק בכלים שמסייעים לנו להעלות מוטיבציה, יצירתיות ואפילו הנאה בתוך מערכות היררכיות. 

Office Meeting
bottom of page