top of page

כלים פסיכולוגיים - הרצאות

תכנית הרצאות מרתקת עם כלים מעשיים עם כלים מעשיים בנושאים כמו ״שימור מוטיבציה בימים של שיגרה״ ו"שמירה על מאפיינים אנושיים של תקשורת מרחוק״, עם מבחר מרצים מצוינים

לשמור על מאפיינים אנושיים של תקשורת, גם מרחוק

כיום פגישות, ישיבות והרצאות רבות עוברות לעולם האונליין, מעבר שהואץ במיוחד בימי הקורונה. המעבר הזה גרם לכך שאנחנו חיים בעולם שבו מתקיימת תקשורת, אבל בלי המאפיינים האנושיים של תקשורת אמיתית. תקשורת ללא מאפייניה האנושיים גורמת לתופעות כמו ״עייפות זום״, מאפיינים של בדידות, וחוסר יכולת לשמור על מעורבות ועל השפעה בעולם האונליין. במפגש זה, נעסוק בכלים שמאפשרים להחזיר את המאפיינים האנושיים של תקשורת - גם מרחוק. נדבר על איך ניתן ליצור מעורבות רבה יותר, לשתף יותר, וגם לעניין ולהשפיע יותר - גם בעולם של תקשורת אונליין. 

מוטיבציה בימים של שיגרה

מרבית המחקרים והתיאוריות שעוסקים במוטיבציה, מתמקדים בחתירה למטרות. למשל, איך לסיים פרויקט גדול בזמן, איך להגיע למשקל רצוי, או לנצח בתחרות גדולה. הנושא של שמירה על הישגים קיימים, לעומת זאת, נזנח כמעט לגמרי. במקרים רבים, האתגר האמיתי מבחינת הנעה ומוטיבציה הוא לא להגיע להישג, אלא דווקא לשמור ולתחזק הישגים קיימים, או לחתור לעבר יעדים קטנים יותר בשיגרה. מה ההבדל בין ״מוטיבציות של שיפור״ ל״מוטיבציות של שימור״? האם יש כלים שונים להעלאת מוטיבציות מכל סוג? 
במפגש זה, נדבר על ההבדלים בין שני סוגי המוטיבציות, ועל כלים להעלאת ״מוטיבציות של שיפור״ ו״מוטיבציות של שימור״. 

הנאה ויצירתיות במערכות גדולות

למרות הייתרון הארגוני שיש במערכות היררכיות, קשה לשמור על הרווחה ועל חדוות היצירתיות במערכות כאלו. איך בכל זאת ניתן לעשות זאת? איך ניתן להעצים את הכח ואת המוטיבציה של מי שרחוק ממוקד הסמכות? במפגש זה נעסוק בכלים שמסייעים לנו להעלות מוטיבציה, יצירתיות ואפילו הנאה בתוך מערכות היררכיות. 

צור קשר
bottom of page